Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Začiatok prípravného obdobia GLADIATORS

Klub povoláva svojich gladiátorov na prípravné obdobie pred sezónou 2017/18. Začiatok prípravného obdobia je 2.5. 2017.

Gladiátori, hláste sa na zimnom štadióne HK GLADIATORS Trnava podľa 1. trénigu prípravného obdobia svojej kategórie.


Prečo je dôležitá pre hráča ľadového hokeja prípravy mimo ľadu?

Hokej je z pohľadu koordinácie pohybu jeden z najnáročnejších športov vôbec. Zvládnutie celého spektra pohybových zručností si vyžaduje dlhodobo cielený tréningový proces, kladúci požiadavky na rozvoj pohybových schopností. Športová príprava hráča ľadového hokeja je zameraná na rozvoj kondičných a koordinačných schopností, ktoré schopností podmieňujú kvalitatívnu stránku špecifickej pohybovej výkonnosti hráča.

Tréningovým procesom cielene rozvíjame najmä:

 Kondičné schopnosti:

-          rýchlostné schopnosti,

-           silové schopnosti,

-          ohybnosť.

Pohybové schopnosti je treba chápať ako relatívne samostatné súbory vnútorných predpokladov ľudského organizmu k pohybovej činnosti. Sú to v podstate vrodené predpoklady k pohybu, ktoré sa nedajú získať, ale do určitej miery rozvíjať. Sú pomerne stále v čase a ich rozvoj vyžaduje dlhodobé tréningové pôsobenie. Adaptačné zmeny sú u jednotlivých pohybových schopností sú diferencované. Sú obdobia, v ktorých je rozvoj schopností intenzívnejší a možnosti pôsobenia na ich rozvoj vonkajšími podnetmi sú väčšie, týmto obdobiam hovoríme senzitívne. Každá z pohybových schopností má svoje optimálne obdobie rozvoja, v ktoré je potrebné rešpektovať a prioritne rozvíjať v tomto období.

 

Koordinačné schopnosti

Koordinačné schopnosti je skupina pohybových schopností kladúcich vysoké požiadavky predovšetkým na jednotlivé analyzátory a centrálny nervový systém, zodpovedajúcich za kvalitu riadenia a reguláciu pohybov.

 - reakčnú schopnosť,

   - kinesteticko-diferenciačnú,

   - orientačnú schopnosť,

   - rovnováhovú schopnosť,

   - rytmickú schopnosť,

   - koordináciu pohybov z aspektu biomechaniky.

 

     „Najlepšie podmienky na rozvoj koordinačných schopností sú v predškolskom a školskom veku, t. j. od 5 do 17 roku. Efektívnosť tréningu nie je však v každom veku rovnaká. Najvyššia je vo veku 7 až 12 rokov, stredná vo veku 14 až 17 rokov, zatiaľ čo najnižšia vo veku 12 - 14 rokov. Na rozvoj koordinačných schopností slúžia špeciálne koordinačné cvičenia. Cvičenia, ktoré športovec zvládne tak, že ich dokáže vykonávať takmer automaticky, za zníženej kontroly vedomia (stávajú sa pohybovými návykmi), prestávajú byť účinným prostriedkom rozvoja týchto schopností. Preto je nevyhnutné, aby sa využíval čo najširší okruh tréningových prostriedkov, a aby sa cvičenia neustále obmieňali.

Hráč ľadového hokeja musí byť všestranne pripravený. Základom všetkých športov je atletika a gymnastika, ktorú preferujeme v tréningovom procese. Ďalej v obsahovom zameraní sú aj pohybové a športové hry. Týmto tréningovým zameraním chceme vybudovať komplexnú pohybovú výkonnosť a pripraviť všestranne pripraveného športovca.

PaedDr. Andrej Výboh, PhD.Viac info v sekcii FOTO

 
Aktuálne články
 
HK Gladiators Trnava RSS