Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Vekové osobitosti športovej prípravy mládeže

Predprípravka, prípravka 6 – 10 rokov 
Anatomicko – fyziologické hľadisko: 
 rovnomerný telesný rast (výška, váha) 
 ustaľuje sa zakrivenie chrbtice 
 nie je skončená osifikácia kostí 
 rozvoj nervovej sústavy je postupný 
 hráč sa rýchlo unaví, ale rýchlo zregeneruje 
 potreba výdatného spánku (minimálne 10 hodín denne) 
Psychologické hľadisko: 
 do 9 rokov nie je mladý hokejista schopný analyzovať javy a situácie 
 chlapci často prenášajú pozornosť z jedného predmetu na druhý 
 býrazne sa uplatňuje kamarátstvo, v kolektíve sa tvoria malé skupinky 
 chlapci v plnej miere uznávajú autoritu trénera, pokiaľ je spravodlivý 
Motorický prejav: 
 charakteristická je začiatočná nepresnosť pohybov (streľba, prihrávanie) 
 chlapci túžia po pohybe, zaujímajú ich pohybové cvičenia v ktorých sa vyskytuje rýchlosť a koordinácia v súťaživých formách (prekážkové dráhy, štafety, beh, skoky, preliezanie, hádzanie, úpoly) 
Závery pre prax: 
 predovšetkým v dobe, kedy sa nekorčuľuje, je potrebné pamätať na vytváranie všestranného pohybového základu 
 je potrebné dopriať chlapcom veľa hier, detských súťaží a pretekov v najrôznejších disciplínach 
 pozornosť je potrebné venovať akrobatickým a pohotovostným (kotúle, premety, stoje na rukách, zmeny polôh) 
 je potrebné podporovať ich spontánnu pohybovú činnosť, deti musia dostatočne dlho hrať, aby sa v hre každý uplatnil, musia získať návyk a radosť z tvorivej účasti v hre, ktorá sa neskôr premieta do tvorivého zapojenia hráča v hre


Športové hokejové triedy 11 – 15 rokov 

Anatomicko – fyziologické hľadisko: 
 rýchly, až prudký telesný rast (predovšetkým končatiny, typická je štíhlosť) – začiatok tohto rastu môže byť urýchlený alebo spomalený až o dva roky (objavujú sa veľké rozdiely medzi chlapcami výška až 40 centimetrov, váha až 20 kilogramov) 
 s vývojom kostry sa vyvíja aj svalstvo (potreba výdatnej stravy) 
Psychologické hľadisko: 
 mentálne sa približujú títo chlapci úrovni najmladších žiakov 
 stav vývoja nervovej sústavy umožňuje rozsiahlu psychickú činnosť 
 zvýšená hormonálna činnosť a prevažujúca vzrušivosť nervového systému sa prejavuje celkovou nestálosťou a nevyrovnanosťou 
 často kolísa pozornosť, čo sťažuje pochopenie výkladu 
 začínajú si uvedomovať vlastnú osobnosť, presadzujú si právo na hodnotenie podľa vlastného názoru 
 ich závery sú unáhlené, nepresné, nesprávne 
 o šport však prejavujú záujem 
 beľmi často preceňujú svoje sily 
 chlapci napodobujú svoje staršie vzory nielen hrou, ale aj chovaním a jednaním 
Motorický prejav: 
 zhoršenie koordinácie pohybu v dôsledku prudkého telesného rastu 
 obľúbené sú rýchlostné cvičenia, v ktorých sa dosahuje konkrétny výkon 
Závery pre prax: 
 chlapci sa radi podriadia prísnemu režimu pokiaľ v ňom vidia perspektívu športového rastu (bez vidiny perspektívy pristupujú k tréningu formálne) 
 tréningový proces doplnený všestranným cvičením musí umožniť chlapcom získať veľké množstvo pohybových zručností, ktoré svojou rozmanitosťou napomáhajú zlepšiť pohybový rast 
 špeciálne a všestranné cvičenia majú byť dynamické a úmerne dávkované 
 statické posiľňovanie nieje v tomto veku dovolené 
 do prípravy je možné zaradiť základy takmer všetkých druhov športov, najmä športových hier

Aktuálne články
HOCKEY ACADEMY CAMP 2018

3. ROČNÍK HOKEJOVÉHO KEMPU V TRNAVE POD VEDENÍM RUSKÝCH TRÉNEROV

 
 
HK Gladiators Trnava RSS