Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Stavba tréningovej jednotky

Tréningovú jednotku podľa jej úloh rozdeľujeme na štyri časti: 
 úvodná časť 
 prípravný časť 
 hlavná časť 
 záverečná časť 

Úvodná časť tréningovej jednotky: 

 príprava organizmu a psychiky športovca 
 zoznámenie s cieľmi tréningovej jednotky a úlohami hráčov 
 príprava srdcovo-cievneho a dýchacieho systému 
 príprava pohybového aparátu (svaly, šľachy, kĺby) 
 nárast intenzity – odozva organizmu 
 dĺžka 6 – 10 minút 

Prípravná časť tréningovej jednotky: 

 príprava k pohybovej činnosti 
 dokonalé prekrvenie tých svalových skupín, ktoré budú v hlavnej časti tréningovej jednotky najviac zaťažované 
 obsahovo je limitovaná úlohám a cieľom hlavnej časti tréningovej jednotky 
 dĺžka trvania 10 – 20 minút 

Hlavná časť tréningovej jednotky: 

 je nosičom realizácie cieľov a úloh v tréningovom procese 
 rozvoj pohybových schopností 
 nácvik a zdokonaľovanie pohybových zručností (technika) 
 využitie schopností, zručností v herných podmienkach (taktika) 
 dĺžka trvania 40 – 80 minút 

Záverečná časť tréningovej jednotky: 

 plynulý prechod od vysokého tréningového zaťaženia k postupnému návratu všetkých systémov do pôvodného stavu 
 urýchlenie regeneračných procesov 
 zaťaženie nízkej intenzity (vykorčuľovanie, výbeh, strečing, kompenzačné – vyrovnávacie cvičenia) 
 dĺžka trvania 5 – 20 minút

Metodicko-organizačné formy v tréningovej jednotke 

 Prípravné cvičenia – jednoduché nenáročné cvičenia používané len vo fáze nácviku. Orientujú sa len na osvojenie si jednej kvality hernej činnosti a to najmä na jej štruktúru (techniku), alebo na rozvoj špeciálnych pohybových schopností (potrebných na realizáciu príslušných herných činností). 

 Herné cvičenia – náročnejšie, zložitejšie cvičenia, používané vo fáze zdokonaľovania. Orientujú sa na zvládnutie viacerých kvalít činností hráča. V každom prípade tu pristupuje taktická kvalita. Typická je prítomnosť aktívneho súpera, spoluhráčov, časová a priestorová tieseň na konanie hráča. 

 Prípravné hry – predstavujú zjednodušenú hru s upravenými pravidlami (menej hráčov, na menšej ploche, zákaz istej činnosti, zvýhodnenie inej činnosti a pod.). Sú zamerané na zdokonaľovanie herných činností. 

 Hra – je finálnou, súčasne i najpríťažlivejšou formou cvičení. Je vrcholom prípravy družstva ako celku. Používa sa v dvoch obmenách: riadená a voľná hra. V obidvoch prípadoch ide o hru úlohovanú, v ktorej jednotlivci i kolektív plnia určené zámery. 

Prípravné cvičenia 1. typu: 
 bez prítomnosti súpera 
 podmienky sú pevne určené 
Prípravné cvičenia 2. typu: 
 bez prítomnosti súpera 
 podmienky sú čiastočne premenlivé 
Herné cvičenia 1. typu: 
 prítomnosť súpera 
 podmienky, priebeh cvičenia sú pevne určené 
Herné cvičenia 2. typu: 
 prítomnosť súpera 
 podmienky sú premenlivé

Aktuálne články
HOCKEY ACADEMY CAMP 2018

3. ROČNÍK HOKEJOVÉHO KEMPU V TRNAVE POD VEDENÍM RUSKÝCH TRÉNEROV

 
 
HK Gladiators Trnava RSS