Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Prípravka 3. ročník

Obsah učiva: 

metodika korčuľovania: 

 korčuľovanie vpred dlhým sklzom 
 korčuľovanie vpred krátkym sklzom 
 korčuľovanie v krátkych oblúkoch 
 prekladanie vpred 
 zastavenie oboma korčuľami 
 zastavenie jednou korčuľou 
 pribrzdenie 
 štart do strany z miesta 
 štart do strany po zastavení 
 obraty z jazdy vpred do jazdy vzad 
 preskoky odrazom jednonož 
 skok stranou odrazom jednonož 
 preskok odrazom znožmo 
 korčuľovanie vzad 
 prekladanie počas korčuľovania vzad 
 zastavenie z korčuľovania vzad 
 štart do strany z korčuľovania vzad 

útočné herné činnosti jednotlivca: 

 vedenie puku 
 prihrávanie puku 
 spracovanie puku 

didaktické zásady: 

 mono - tématické tréningové jednotky 
 aeróbne zaťaženie vo fáze nácviku 
 veľký počet opakovania trénovanej zručnosti 
 interval zaťaženia a odpočinku priebežne - maximálne 1:1 
 precízne vykonanie trénovanej zručnosti (oprava nedostatkov) 
 proporcionalita MOF: 
* 50 % prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier) 
* 50 % prípravné hry 

Aktuálne články
 
HK Gladiators Trnava RSS