Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

ŠHT 8. ročník

Obsah učiva: 

metodika korčuľovania: 

 zdokonaľovanie všetkých spôsobov korčuľovania 

útočné herné činnosti jednotlivca: 

 vedenie puku 
 prihrávanie puku 
 spracovanie puku 
 uvoľňovanie sa s pukom 
 uvoľňovanie sa bez puku 
 streľba 
 tečovanie puku 
 dorážanie puku 

obranné herné činnosti jednotlivca: 

 odoberanie puku hokejkou 
 odoberanie puku telom 
 blokovanie hráča telom 
* v súhlasnom smere (lievik) 
* v bočnom (laterálnom) smere 
* v protismere 
 blokovanie striel telom – všetky spôsoby 
 obsadzovanie súpera 
* bránenie pasívne 
* bránenie aktívne 
 dokorčuľovanie súpera – všetky spôsoby 
 kontaktná agresívna hra telom (celoplošná) 

útočné herné kombinácie: 

 prihraj a korčuľuj 
 križovanie 
 clonenie 
 špeciálne útočné kombinácie: 
* útočné prečíslenie 2 – 0, 3 – 0, 2 – 1, 3 – 1, 3 – 2 
* rovnovážny stav 2 – 2, 3 – 3 (iba formou prípravných hier) 
 prieniková prihrávka 

obranné herné kombinácie: 

 zdvojovanie 
 zaisťovanie 
 preberanie 
 špeciálne obranné kombinácie: 
* obranné prečíslenie 1 – 2, 2 – 3 
* rovnovážny stav 2 – 2, 3 – 3 (iba formou prípravných hier) 

útočné herné systémy: 

 postupný útok (iba formou prípravných hier a riadenej hry) 
 rýchly útok (iba formou prípravných hier a riadenej hry) 

obranné herné systémy: 

 zónová obrana (iba formou prípravných hier a riadenej hry) 
 osobná obrana (iba formou prípravných hier a riadenej hry) 

didaktické zásady: 

 mono - tématické tréningové jednotky 
 viac - tématické tréningové jednotky (maximálne dva zámery) 
 aeróbne zaťaženie vo fáze nácviku 
 veľký počet opakovania trénovanej zručnosti 
 interval zaťaženia a odpočinku priebežne - maximálne 1:4 
 precízne vykonanie trénovanej zručnosti (oprava nedostatkov) 
 proporcionalita MOF: 
* 40 % prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier) 
* 10 % herné cvičenia 
* 50 % prípravné hry / hra (voľná, riadená) 

Aktuálne články
HOCKEY ACADEMY CAMP 2018

3. ROČNÍK HOKEJOVÉHO KEMPU V TRNAVE POD VEDENÍM RUSKÝCH TRÉNEROV

 
 
HK Gladiators Trnava RSS