Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Úvod

Športová príprava v ľadovom hokeji 
Matvejev (1982) označuje športový tréning za základný prvok a súčasne za základnú formu prípravy športovcov: 
 športový tréning vo svojej typickej a najefektívnejšej forme predstavuje pedagogicky organizovaný proces, pre ktorý sú charakteristické všetky základné znaky prísne zameraného procesu vzdelávania, výchovy a sebavýchovy (s vedúcou úlohou trénera – pedagóga, prejavujúca sa v jeho bezprostrednom riadení alebo celkovom usmerňovaní činnosti športovca, organizácií tréningových jednotiek, v súlade so všeobecnými a špeciálnymi zásadami pedagogického charakteru). 
 teoretický základ športového tréningu tvorí systém prostriedkov a metód zostavených tak, aby sa dosiahol najväčší možný rozvíjajúci efekt v podmienkach najkomplexnejšieho riadenia procesu športového zdokonaľovania. 

Ciele a úlohy športovej prípravy: 

 rozvoj pohybových schopností 
 osvojovanie a zdokonaľovanie pohybových zručností a vedomostí 
 formovanie morálne – vôľových vlastností 
 formovanie osobnosti 

Aktuálne články
HOCKEY ACADEMY CAMP 2018

3. ROČNÍK HOKEJOVÉHO KEMPU V TRNAVE POD VEDENÍM RUSKÝCH TRÉNEROV

 
 
HK Gladiators Trnava RSS